PUHALLUSVILLAN ASENNUS
POHJOIS-POHJANMAALLA
JA LAPIN ALUEELLA

Eristysvillaa enemmän > lämmityskuluja vähemmän!

Puhallamme yläpohjaan eristettä aina sen verran, että hyötysi olisi joka suhteessa maksimaalinen. Useimmiten noin 50cm eristekerros riittää antamaan tason, joka tuo sinulle merkittävimmät säästöt suhteessa materiaalikuluun. Laskemme sinulle aina optimaalisimman lisäeristeen määrän veloituksettoman kuntokartoituksen yhteydessä.

Tehokas työtapa ja laitteisto

Asennuksessa on mukana yleensä kaksi henkilöä, joista toinen syöttää auton katetussa lastitilassa olevaan puhalluskoneeseen villaa ja toinen henkilö on puhalluskohteessa ohjaamassa puhallusletkulla villaa kohteeseen. Yleensä autossa on mukana letkua noin 50 – 60 metriä, mutta tarpeen vaatiessa letkua voi olla jopa pari sataa metriä. Letkun halkaisija on yleensä 70 – 100 mm urakoitsijasta riippuen.

Villoitus

Katon yläpohjaan asennettaessa puhallusvilla puhalletaan kantavien kattopalkkien väliin jäävään onteloon niin tiukkaan, ettei painumaa tapahdu. Puhallettu tiheys on tällöin noin 50 – 100 % suurempi kuin tavalliseen ristikkorakenteiseen yläpohjaan vapaapuhalluksessa.

Puhallusvillan puhaltaminen vaikuttaa tiheyteen, eli opitut työtavat, koneen säädöt ja letkun pituus sekä puhalluskohteen tekniset asiat vaikuttavat tiheyteen.

Ennen eristämistä

Ennen asentajien saapumista tilaajan tulisi kiinnittää huomiota mm. esteettömyyteen, sähkönsaantiin sekä tuulenohjaimien ja palosuojien asennukseen. Me myös asennamme tuulenohjaimet ja palonsuojat tarvittaessa!

LUE LISÄÄ
  • Tyhjennä yläpohja ylimääräisestä tavarasta.
  • Varmista asennusauton esteetön pääsy kohteeseen.
  • Varmista sähkön saatavuus: 3×16 A.
  • Varmista tikkaiden saatavuus, jotta asentajalla on esteetön pääsy yläpohjaan.
  • Tuulenohjaimet yläpohjassa tulee olla asennettu ennen puhallustyötä. Tuulenohjaimet varmistavat että tuuli ei pääse millään tavoin vaikuttamaan puhallusvillaan. Myös reuna-alueen puhallustyö on helpompi tehdä kunnolla kun tuuliohjain muodostaa reuna-alueelle kotelon. Tarvittaessa asenna tuuliohjainpahvit.
  • Tarvittaessa asenna hormin palosuojaus.
  • Puhallusurakoitsija varmistaa kohteen aikataulun hyvissä ajoin ennen asennusajankohtaa.
  • Asennustyötä aloitettaessa on asiakkaan mukanaolo toivottavaa, jotta puhallukseen liittyvät yksityiskohdat voidaan tarvittaessa tarkistaa tilaajalta.
  • Puhallusasennuksessa voi lämmöneristettä kulkeutua räystäiden yli rakennuksen ulkopuolelle. Huom. Tyhjennä terassit, käyttöullakot ym. tavaroista n. 2 m säteeltä räystäästä. Eristekuidut ovat vaarattomia ja häviät luonnossa ajan kanssa. Tarvittaessa kuidut voidaan ottaa talteen imuroimalla. Räystäät voidaan puhdistaa kätevästi myös lehtipuhaltimella.
  • Ilmanvaihtokone ja ilmalämpöpumppu on suositeltavaa sulkea asennuksen ajaksi. Lisäksi ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö kannattaa suojata tai peittää asennuksen ajaksi.

KÄYTÄMME VILLOITUKSISSA EKOCELL-PUHALLUSVILLAA!